Po zeszłorocznym sukcesie postanowiliśmy w tym roku kontynuować dzieło upamiętniające Wielkiego Artystę Zbigniewa Wodeckiego.

W związku z tym miło nam zaprosić Państwa na II Ogólnopolski Międzyszkolny Festiwal im. Zbigniewa Wodeckiego pod patronatem honorowym Fundacji im. Zbigniewa Wodeckiego oraz Burmistrza Krynicy-Zdroju. Jesteśmy pierwszą szkołą, której zostało nadane zaszczytne imię Zbigniewa Wodeckiego. Mając na względzie przykład życia i dorobek utalentowanego artysty oraz jego chęć wspierania młodych zdolnych ludzi, mamy zaszczyt zaprosić Państwa uczniów i wychowanków na festiwal, w którym młodzi ludzie będą mogli zaprezentować się w jednej z kategorii:

muzyka: wokalna prezentacja dowolnej piosenki Zbigniewa Wodeckiego we własnej aranżacji, indywidualnie lub w większej grupie (np. zespół);

sztuka (malarstwo, rysunek, grafika komputerowa): własna interpretacja dowolnej piosenki Zbigniewa Wodeckiego wyrażona obrazem – każda praca jednego autora, a jeden autor wykonuje tylko jedną pracę.

Uczestnikami mogą być uczniowie w wieku od klasy I-IV oraz V-VIII szkoły podstawowej a także klasy III oddziałów gimnazjalnych oraz wszystkich klas szkoły ponadgimnazjalnej.

Zgłoszenia uczestników festiwalu przyjmowane są na karcie zgłoszeń osobiście lub listownie (po wypełnieniu i podpisaniu) albo pocztą elektroniczną (po wypełnieniu, podpisaniu i zeskanowaniu). Natomiast zgłoszenia w kategorii sztuka przyjmowane są wraz z pracami na karcie zgłoszeń osobiście lub listownie (po wypełnieniu i podpisaniu).

Termin dostarczenia prac: 22 kwietnia 2019 r. (decyduje data wpływu do sekretariatu) do sekretariatu Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Piorunce, Piorunka 20, 33‑380 Krynica-Zdrój, e-mail: sp.piorunka@gmail.com.

Przesłuchania konkursowe oraz ogłoszenie wyników i koncert laureatów w kategorii muzyka nastąpi 6 maja 2019 r., w Szkole Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Piorunce, Piorunka 20, 33-380 Krynica-Zdrój.

Prace w kategorii sztuka zostaną ocenione do 1 maja 2019 r., o czym zwycięzcy zostaną powiadomieni, a wręczenie nagród nastąpi 6 maja w Szkole Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Piorunce, Piorunka 20, 33-380 Krynica-Zdrój.

Laureaci I miejsca w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe lub pieniężne.

Uprzejmie prosimy o przekazanie informacji o Festiwalu uczniom i podopiecznym w Państwa placówce i zachęcamy do wzięcia udziału w pierwszym takim przedsięwzięciu w Polsce.

Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszeń znajdują się w regulaminie, który stanowi załącznik do niniejszej wiadomości.

Patronat honorowy nad festiwalem objęli: Fundacja im. Zbigniewa Wodeckiego,  Piotr Ryba – Burmistrz Krynicy-Zdroju.

Patronat medialny: TVP3 Kraków, Radio Kraków, MTV24.pl

Organizator: Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Wodeckiego w Piorunce.

Współorganizator: Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju, Koło Gospodyń Wiejskich w Piorunce.

DO POBRANIA:

Regulamin Festiwalu

Karta zgłoszenia wraz z RODO

Plakat