mgr inż. Tomasz Szczepanik – dyrektor szkoły, informatyka
mgr Piotr Biernat – wiedza o społeczeństwie
mgr Barbara Borzęcka – geografia
mgr Marek Czysz – wychowawca kl. IV i V, wychowanie fizyczne
mgr Ewelina Janczura-Gazda – wychowawca kl. VII, język angielski
mgr Elżbieta Jasińska-Siemieniako – pedagog, wychowanie do życia w rodzinie, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
mgr Iwona Kieblesz – fizyka
mgr Marta Kiklica – wychowawca kl. IIIb gim, historia
mgr Danuta Nidecka – wychowawca kl. IIIa gim, język polski, zajęcia logopedyczne
mgr Izabela Nowak – język niemiecki
mgr Rafał Nowak – technika
mgr Anna Osuchowicz
– wychowawca kl. II, nauczanie wczesnoszkolne
mgr Urszula Prusak – opiekun Samorządu Uczniowskiego, matematyka, technika
mgr Barbara Przanowska – bibliotekarz
mgr Aleksandra Radziak – doradztwo zawodowe
mgr Janina Skawińska-Horowska – świetlica, zajęcia rewalidacyjne
mgr Krystyna Szkwarła – wychowawca kl. VIII, przyroda, biologia, chemia, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Sylwia Tokarczyk – plastyka, zajęcia artystyczne
mgr Ewa Wilk – język polski
mgr Kazimiera Zaczek – religia
p. Alicja Czajka – sekretarz szkoły
p. Stanisław Suflita – konserwator
p. Katarzyna Wincenciak – woźna szkoły