Kadra

mgr inż. Tomasz Szczepanik – dyrektor szkoły, informatyka
mgr Barbara Borzęcka – wychowawca kl. III gim, geografia
mgr Marek Czysz – wychowawca kl. IV, wychowanie fizyczne
mgr Maciej Głąb – wychowanie do życia w rodzinie
mgr Katarzyna Górowska – religia
mgr Ewelina Janczura-Gazda – język angielski
mgr Elżbieta Jasińska-Siemieniako – pedagog
mgr Iwona Kieblesz – fizyka
mgr Marta Kiklica – wychowawca kl. IIb gim, historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Ewa Lewandowska – historia
mgr Danuta Nidecka – wychowawca kl. IIa gim, język polski, logopeda
mgr Izabela Nowak – język niemiecki
mgr Anna Osuchowicz – wychowawca kl. I, nauczanie wczesnoszkolne
mgr Urszula Prusak – opiekun Samorządu Uczniowskiego, matematyka
mgr Barbara Przanowska – bibliotekarz
mgr Aleksandra Radziak – doradztwo zawodowe
mgr Janina Skawińska-Horowska – świetlica, zajęcia rewalidacyjne
mgr Aneta Sroka – muzyka, zajęcia artystyczne
mgr Krystyna Szkwarła – wychowawca kl. VII, przyroda, biologia, chemia, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Sylwia Tokarczyk – plastyka, zajęcia artystyczne
mgr Ewa Wilk – język polski
p. Alicja Czajka – sekretarz szkoły
p. Stanisław Suflita – konserwator
p. Katarzyna Wincenciak – woźna szkoły