Programy edukacyjne

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Piorunce aktualnie uczestniczą w programach:

 • SPiNKA – (Szkolny Punkt Informacji i Kariery) Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów (klasy VII, VIII szkoły podstawowej) zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.
 • KLUCZ – (Kompetencje kluczowe w szkołach w gminach Krynica-Zdrój, Muszyna i Piwniczna-Zdrój w roku szkolnym 2017/2018) Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi w pracy z uczniami, jak również wyrównanie dysproporcji w poziomie kompetencji kluczowych poprzez pomoc stypendialną. Przyznane wsparcie obejmuje:
  1. Zajęcia dydaktyczne w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki oraz kompetencji informatycznych w postaci m.in.: kół zainteresowań, lekcji terenowych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
  2. Szkolenia, warsztaty i studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu
  3. Zakup wyposażenia dla ww. szkół do nauczania przedmiotów przyrodniczych, matematyki i kompetencji informatycznych
  4. Wyjazdy edukacyjne (teren Małopolski).
  5. Pomoc stypendialna.

DO POBRANIA PLIKI ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI:

 • SPiNKA:
 1. plakat
 2. harmonogram na okres IX-2017 do I-2018
 3. harmonogram na okres I-2018 do VI-2018
 4. harmonogram na okres I-2018 do VI-2018 – aktualizacja
 5. regulamin rekrutacji
 6. formularz zgłoszeniowy
 7. oświadczenie uczestnictwo w projekcie
 8. oświadczenie uczestnika
 9. dane osobowe uczestnika
 10. zakres danych przetwarzanych
 • KLUCZ:
 1. harmonogram na okres IX-2017 do I-2018