Biblioteka Przedszkolaka

Czytanie książek zacieśnia więź uczuciową miedzy dzieckiem a rodzicami, rozwija wyobraźnię dziecka.

Słuchanie bajek rozwija inteligencję dziecka, wzbogaca słownictwo, uczy ładnego budowania zdań i zachęca do samodzielnej nauki. 

Mając na uwadze korzyści jakie płyną z czytania książek, zorganizowaliśmy w przedszkolu swoją Bibliotekę. Jest skromna, ale mamy nadzieję ,że z czasem powiększymy swój księgozbiór. Pomagają nam w tym rodzice, którzy chętnie przynoszą książki nowe bądź używane.