Imię Szkole nadane

Miło nam poinformować, że 24 kwietnia podczas sesji Rady Miejskiej, Radni odpowiedzieli pozytywnie na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Piorunce i stosowaną uchwałą nadali imię Zbigniewa Wodeckiego naszej Szkole.

Przypomnę, że społeczność szkolna od kilku tygodni przygotowuje się do I Szkolnego Festiwalu Zbigniewa Wodeckiego, który odbędzie się 13 i 14 czerwca, na który już dziś zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Krynicy-Zdroju i absolwentów Szkoły w Piorunce (zarówno absolwentów szkoły podstawowej oraz gimnazjum)