Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”

Do tegorocznego projektu edukacyjnego przystąpiły przedszkolaki z naszej szkoły.

Celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci. Poprzez realizację zadań tematycznych dzieci poznają historię państwa polskiego, jego symbole narodowe, tradycje, zwyczaje czy obrzędy ludowe.

Przedszkolaki na czele z wychowawcą Karoliną Święs  zabrały się ochoczo do pracy i na bieżąco będą relacjonowały efekty wykonywanych zadań.

Życzymy pięknych efektów.

Tekst: Karolina Święs