W naszej szkole aktualnie realizowane są następujące programy:

 • KOMPETENCJE KLUCZOWE Z VULCANEM – Plan wspomagania szkół w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych.

Archiwalne programy:

 • SPiNKA – (Szkolny Punkt Informacji i Kariery) Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów (klasy VII, VIII szkoły podstawowej) zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Czas trwania: od 1 września 2017 do 31 grudnia 2018.
 • KLUCZ – (Kompetencje kluczowe w szkołach w gminach Krynica-Zdrój, Muszyna i Piwniczna-Zdrój w roku szkolnym 2017/2018) Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi w pracy z uczniami, jak również wyrównanie dysproporcji w poziomie kompetencji kluczowych poprzez pomoc stypendialną. Przyznane wsparcie obejmuje:
  1. Zajęcia dydaktyczne w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki oraz kompetencji informatycznych w postaci m.in.: kół zainteresowań, lekcji terenowych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
  2. Szkolenia, warsztaty i studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu
  3. Zakup wyposażenia dla ww. szkół do nauczania przedmiotów przyrodniczych, matematyki i kompetencji informatycznych
  4. Wyjazdy edukacyjne (teren Małopolski).
  5. Pomoc stypendialna.

Czas trwania: od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2018.