Świat Bajek w przedszkolu

W naszej szkole realizowana jest czytelnicza innowacja pedagogiczna. Jednym z założeń tej innowacji jest projektowanie przez uczniów klasy 6 zajęć czytelniczych na podstawie wybranego utworu literackiego dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Dnia 23 października 2019 r. odbyły się pierwsze zajęcia opracowane na podstawie wiersza “Kaczka dziwaczka” J. Brzechwy. Oprócz czytania, rozmowy na temat tekstu i quizu z pytaniami grupa prowadząca przygotowała dla dzieci zajęcia ruchowe i plastyczne. Twórcą i realizatorem innowacji jest nauczyciel bibliotekarz mgr Sylwia Tokarczyk.