Terminy zwrotu podręczników

Przypominamy, że podręczniki szkolne oddajemy z kompletami w niżej podanych terminach:

kl. IV i V – 13.06.2019 – godz. 8:30-9:00
kl. IIIa, IIIa – 14.06.2019 – godz. 11:45-14:00
kl. VII, VIII – 17.062019 – godz. 12:45-14:00

Prosimy dotrzymać terminu zwrotu książek, aby można było skutecznie dokończyć sprawy organizacyjne z zakończeniem zajęć dydaktycznych przed wakacjami.