Zapisy do przedszkola i klasy pierwszej na rok 2021/2022

Publikujemy informacje dotyczące zapisu do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 do Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Piorunce.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie zgodnie z terminami ustalonymi przez Burmistrza Krynicy-Zdroju. Wszystkie dokumenty znajdują się do pobrania poniżej:

do oddziału przedszkolnego:

wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

do klasy I:

karta zgłoszenia ucznia do klasy pierwszej

regulamin rekrutacji

harmonogram rekrutacji

Informuję, że do klasy I mogą być przyjęte dzieci, które w roku 2021 kończą:

  • siedem lat (rocznik 2014) lub
  • sześć lat (rocznik 2015) pod warunkiem, że dziecko w roku 2020/2021 uczęszczało do przedszkola albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

W razie wątpliwości lub zapytań prosimy o kontakt ze szkołą dostępny tutaj.

Z pozdrowieniem Dyrektor Szkoły
Tomasz Szczepanik