Zapisy na nowy rok szkolny 2018/2019

Ruszyły zapisy na rok szkolny 2018/2019 do Szkoły Podstawowej w Piorunce.

Rodzice uczniów, którzy chcieliby od nowego roku szkolnego zapisać dzieci do klasy I, IV, VII mogą to zrobić składając do dyrektora szkoły wypełnione dokumenty:

do klasy I:

dla dzieci zamieszkałych w Piorunce (pobierz stąd)

dla dzieci zamieszkałych w innej miejscowości niż Piorunka (pobierz stąd)

do klasy IV, VII: pobierz stąd

Informuję, że do klasy I mogą być przyjęte dzieci, które w roku 2018 kończą:

  • siedem lat (rocznik 2011) lub
  • sześć lat (rocznik 2012) pod warunkiem, że dziecko w roku 2017/2018 uczęszczało do przedszkola albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

W razie wątpliwości lub zapytań prosimy o kontakt ze szkołą dostępny tutaj.

Od 1 września 2018 roku w szkole funkcjonować będzie już osiem oddziałów czyli klasy: I, II, IV, V, VII, VIII, IIIA GIM, IIIB GIM.

Tomasz Szczepanik