HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIORUNCE

W 1928 roku w Piorunce zbudowano pierwszą publiczną szkołę podstawową. Wcześniej we wsi istniała nierejestrowana szkoła parafialna. Dostęp miejscowych dzieci do oświaty był trudny. Musiały chodzić do najbliższej szkoły oddalonej o kilka kilometrów, co sprawiało szczególne problemy w zimie, gdy brakowało odpowiedniego obuwia i odzieży. Rodzice starali się organizować naukę na miejscu, udostępniając własne chyże czyli domostwa.  Tymczasowa szkoła mieściła się między innymi w izbie użyczonej u Porfirego Kuźmiaka. Do 1936 roku szkoła pełniła podwójną funkcję, ponieważ wraz z powiększeniem się liczby wiernych wyznania prawosławnego użyczona im świetlica nie wystarczała i postanowiono nabożeństwa przenieść do szkoły. Po wybudowaniu cerkwi św. św. Kosmy i Damiana, w 1936 roku oraz dzwonnicy w 1937 (dzwon w tym momencie znajduje się przy cerkwi prawosławnej Świętej Trójcy w Gorlicach) nauka w szkole nie musiała odbywać się na zmiany. W 1933 roku na cztery lata władze oświatowe wprowadziły język łemkowski dla dzieci z dwóch najmłodszych klas. Adamowi Ziębie, pierwszemu nauczycielowi oraz kierownikowi szkoły, przydzielono drugiego pedagoga, Ryszarda Chrzanowskiego. Z końcem czerwca 1947 roku Perunkę opuszczało w ramach „Akcji Wisła” siedemdziesiąt osiem rodzin. Pozostał tylko jeden Łemko, ożeniony z Czeszką. W Piorunce znajdowała się również druga cerkiew – pomocnicza, która w latach 60. ubiegłego stulecia, została przebudowana na Dom Wiejski, który służył też przez pewien czas jako szkoła do roku 1998 r.

Obecny budynek szkoły był wznoszony przez PZM „Mielec” jako szkoła i ośrodek kolonijny. Jego budowa ruszyła prawdopodobnie w roku 1987. Jednak zaniechano jego budowy i nie dokończony stał przez prawie 10 lat. Pierwsi uczniowie w nowym budynku szkoły rozpoczęli naukę 1 września 1998 roku. W 2001 r. ulokowano w nim gimnazjum, do którego uczęszczali uczniowie z Piorunki, Czyrnej, Berestu i Polan a nawet Kamiannej. W 2017 roku Gimnazjum w Bereście z siedzibą w Piorunce przekształcono w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Piorunce. Z dniem 1 września 2017 roku historia zatoczyła koło i na nowo do budynku wróciła Szkoła Podstawowa, obejmująca swoim zasięgiem dzieci z Piorunki i Czyrnej.

Społeczność szkolna na czele z dyrektorem Tomaszem Szczepanikiem podjęła inicjatywę nadania imienia szkole. Uchwałą Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2018 roku patronem szkoły został Zbigniew Wodecki. Tym samym Szkoła w Piorunce stała się pierwszą szkołą, która przyjęła za patrona Zbigniewa Wodeckiego. Od 2018 roku w Piorunce organizowany jest Ogólnopolski Międzyszkolny Festiwal im. Zbigniewa Wodeckiego. Pomysłodawcą festiwalu był ówczesny dyrektor szkoły Tomasz Szczepanik, który nawiązał współpracę z Fundacją im. Zbigniewa Wodeckiego, prowadzoną przez Kasię Wodecką-Stubbs.

 

DYREKTORZY SZKOŁY W PIORUNCE

 1. Adam Zięba                              1928 – 1939
 2. Czesława Dżulik                      1948 – 1949
 3. Genowefa Anderks                 1949 – 1950
 4. Anna Cempa                            1950 – 1951
 5. Tadeusz Konar                        1951 – 1953
 6. Rozalia Tokarczyk                  1954 – 1954
 7. Józef Pawlik                             1954 – 1960
 8. Stanisław Stawiarski              1960 – 1975
 9. Wszebór Dmytrzak                 1975 – 1984
 10. Barbara Dmytrzak                  1984 – 1985
 11. Wszebór Dmytrzak                 1985 – 1995
 12. Bożena Sadek (z domu Fuk) 1995 – 1999
 13. Maciej Głąb                              1999 – 2005
 14. Ewa Wilk                                  2005 – 2011
 15. Aleksandra Radziak               2011 – 2017
 16. Tomasz Szczepanik                2017 –