Miło nam zaprosić Państwa już na III Ogólnopolski Międzyszkolny Festiwal im. Zbigniewa Wodeckiego pod patronatem honorowym Fundacji im. Zbigniewa Wodeckiego oraz Burmistrza Krynicy-Zdroju. Jesteśmy pierwszą szkołą, której zostało nadane zaszczytne imię Zbigniewa Wodeckiego. Mając na względzie przykład życia i dorobek utalentowanego artysty oraz jego chęć wspierania młodych zdolnych ludzi, mamy zaszczyt zaprosić Państwa uczniów i wychowanków na festiwal, w którym młodzi ludzie będą mogli zaprezentować się w jednej z kategorii:

muzyka: wokalna prezentacja dowolnej piosenki Zbigniewa Wodeckiego we własnej aranżacji, indywidualnie lub w większej grupie (np. zespół);

sztuka (malarstwo, rysunek, grafika komputerowa): własna interpretacja dowolnej piosenki Zbigniewa Wodeckiego wyrażona obrazem – każda praca jednego autora, a jeden autor wykonuje tylko jedną pracę.

Uczestnikami mogą być uczniowie w wieku od klasy I-IV oraz V-VIII szkoły podstawowej oraz wszystkich klas szkoły ponadpodstawowej.

Zgłoszenia uczestników festiwalu przyjmowane są na karcie zgłoszeń osobiście lub listownie (po wypełnieniu i podpisaniu) albo pocztą elektroniczną (po wypełnieniu, podpisaniu i zeskanowaniu). Natomiast zgłoszenia w kategorii sztuka przyjmowane są wraz z pracami na karcie zgłoszeń osobiście lub listownie (po wypełnieniu i podpisaniu).

Termin dostarczenia prac: 17 kwietnia (decyduje data wpływu) do sekretariatu Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Piorunce, Piorunka 20, 33‑380 Krynica-Zdrój, e-mail: sp.piorunka@gmail.com.

Przesłuchania konkursowe oraz ogłoszenie wyników i koncert laureatów w kategorii muzyka nastąpi 7 maja, w Szkole Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Piorunce.

Prace w kategorii sztuka zostaną ocenione do 1 maja, o czym zwycięzcy zostaną powiadomieni, a wręczenie nagród nastąpi 7 maja w Szkole Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Piorunce.

Laureaci I miejsca w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe lub pieniężne.

Uprzejmie prosimy o przekazanie informacji o Festiwalu uczniom i podopiecznym w Państwa placówce i zachęcamy do wzięcia udziału w pierwszym takim przedsięwzięciu w Polsce.

Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszeń znajdują się w regulaminie, który stanowi załącznik do niniejszej wiadomości.

Patronat honorowy nad festiwalem objęli: Fundacja im. Zbigniewa Wodeckiego,  Piotr Ryba – Burmistrz Krynicy-Zdroju.

Patronat medialny: TVP3 Kraków, Radio Kraków.

Organizator: Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Wodeckiego w Piorunce.

Współorganizator: Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju, Koło Gospodyń Wiejskich w Piorunce.

DO POBRANIA:

Regulamin Festiwalu

Karta zgłoszenia wraz z RODO

Plakat