Miło nam poinformować, że rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do V edycji Ogólnopolskiego Międzyszkolnego Festiwalu im. Zbigniewa Wodeckiego w Piorunce. Jeśli lubisz śpiewać i chcesz się pochwalić swoim talentem wokalnym, wybierz jedną z piosenek Zbigniewa Wodeckiego, nagraj swoje wykonanie i wyślij nagranie. Profesjonalne jury dokona oceny a najlepszych wykonawców zaprosimy do występu na żywo, wśród których wyłonimy zwycięzców.

Organizatorem V Ogólnopolskiego Międzyszkolnego Festiwalu im. Zbigniewa Wodeckiego jest Fundacja im. Zbigniewa Wodeckiego wraz ze Szkołą Podstawową im. Zbigniewa Wodeckiego w Piorunce, a patronat honorowy objął Burmistrz Krynicy-Zdroju Pan Piotr Ryba.

Gala finałowa odbędzie się 18 kwietnia 2024 roku. Mając na względzie przykład życia i dorobek utalentowanego artysty oraz jego chęć wspierania młodych zdolnych ludzi, mamy zaszczyt zaprosić Państwa uczniów i wychowanków na festiwal, w którym młodzi ludzie będą mogli zaprezentować się w jednej z kategorii:

– muzyka: wokalna prezentacja dowolnej piosenki Zbigniewa Wodeckiego we własnej aranżacji, indywidualnie;

– sztuka (malarstwo, rysunek, grafika komputerowa): własna interpretacja dowolnej piosenki Zbigniewa Wodeckiego wyrażona obrazem – każda praca jednego autora, a jeden autor wykonuje tylko jedną pracę.

Piosenki dopuszczone do konkursu to te, które skomponował Zbigniew Wodecki. Listę można sprawdzić na stronie http://www.wodecki.pl/dyskografia.html (po kliknięciu w płytę należy sprawdzić przy tytule piosenki czy została skomponowana przez Zbigniewa Wodeckiego).

Uczestnikami mogą być uczniowie w wieku od klasy I-IV i V-VIII szkoły podstawowej oraz wszystkich klas szkoły ponadpodstawowej.

Udział w Festiwalu jest bezpłatny.

Zapewniamy darmowy poczęstunek.

Zgłoszenia uczestników festiwalu przyjmowane są na karcie zgłoszeń. Wypełnij kartę, podpisz, zeskanuj i wyślij wraz z nagraniem lub zeskanowaną (może być zdjęcie) pracą plastyczną na adres sp.piorunka@edukrynica.pl  za pomocą Wetransfer: https://wetransfer.com/ (instrukcja przesłania znajduje się regulaminie)

Termin dostarczenia prac: 10 marca 2024 r. (decyduje data wpływu) do sekretariatu Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Piorunce, Piorunka 20, 33‑380 Krynica-Zdrój, e-mail: sp.piorunka@edukrynica.pl.

Przesłuchania konkursowe uczestników wyłonionych w drodze eliminacji oraz ogłoszenie wyników i koncert laureatów w kategorii muzyka nastąpi 18 kwietnia 2024 r., w Szkole Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Piorunce.

Prace w kategorii sztuka zostaną ocenione do 12 października, o czym zwycięzcy zostaną powiadomieni, a wręczenie nagród nastąpi 18 października w Starym Domu Zdrojowym w Krynicy-Zdroju.

Laureaci I miejsca w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe lub pieniężne.

Uprzejmie prosimy o przekazanie informacji o Festiwalu uczniom i podopiecznym w Państwa placówce i zachęcamy do wzięcia udziału w pierwszym takim przedsięwzięciu w Polsce.

Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszeń znajdują się w regulaminie (załącznik do niniejszej wiadomości).

Organizatorzy: Fundacja im. Zbigniewa Wodeckiego,

Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Wodeckiego w Piorunce

Patronat honorowy nad festiwalem: Piotr Ryba – Burmistrz Krynicy-Zdroju

Partnerzy: Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju, Koło Gospodyń Wiejskich w Piorunce

Z serdecznym zaproszeniem:

Katarzyna Wodecka-Stubbs – prezes Fundacji im. Zbigniewa Wodeckiego

Angelika Stoińska – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Piorunce

Załączniki:

Regulamin Szkolnego Festiwalu im. Zbigniewa Wodeckiego

Karta zgłoszenia uczestnika

Jak wysłać zgłoszenie