mgr inż. Tomasz Szczepanik – dyrektor szkoły, informatyka
mgr Piotr Biernat – wiedza o społeczeństwie
mgr Barbara Borzęcka – geografia
mgr Marek Czysz – wychowawca kl. IV i V, wychowanie fizyczne
mgr Katarzyna Górowska – religia
mgr Ewelina Janczura-Gazda
– wychowawca kl. VI i VII, język angielski
mgr Elżbieta Jasińska-Siemieniako – pedagog, wychowanie do życia w rodzinie, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
mgr Marta Kiklica – historia
mgr Ewa Madzik-Kania – doradztwo zawodowe
mgr Danuta Nidecka – język polski, zajęcia logopedyczne
mgr Izabela Nowak – język niemiecki
mgr Anna Osuchowicz – wychowawca kl. III, edukacja wczesnoszkolna, plastyka
mgr Urszula Prusak – opiekun Samorządu Uczniowskiego, matematyka, technika
mgr Janina Skawińska-Horowska – wychowawca kl. I, edukacja wczesnoszkolna
mgr Roman Repel – fizyka
mgr Krystyna Szkwarła – wychowawca kl. VIII, przyroda, biologia, chemia, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Karolina Święs – wychowanie przedszkolne
mgr Sylwia Tokarczyk
– muzyka, bibliotekarz
p. Alicja Czajka – sekretarka
p. Anna Gomółka – woźna szkoły
p. Stanisław Suflita – konserwator
p. Katarzyna Wincenciak – woźna oddziału przedszkolnego