Akcja „Serce – Sercu”

Po raz pierwszy Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Wodeckiego w Piorunce przystąpiła do akcji charytatywnej „Serce- Sercu”. Celem przedsięwzięcia jest pomoc ubogim rodzinom z powiatu nowosądeckiego, która polega na zbieraniu produktów żywnościowych w wybranych sklepach, a następnie przekazaniu ich tym najbardziej potrzebującym w okresie bożonarodzeniowym.

I tym razem nasi Wolontariusze Szkolnego Koła Wolontariatu – Liderzy nie zawiedli. Serdecznie dziękujemy Wam za otwarte serca i poświęcony czas. Szczególne podziękowania należą się:

  • Pani Urszuli Prusak – właścicielce sklepów „Sezamek” w Piorunce i „Hitpol” w Bereście;
  • Wolontariuszom Szkolnego Koła Wolontariatu – Zuzannie Groń, Oliwii Kopieć, Bartoszowi Bubernakowi, Zuzannie Krok, Filipowi Myjakowi, Zuzannie Biskup, Zuzannie Ochwat, Julii Wincenciak, Klaudii Leśniak, Filipowi Wzorkowi, Martynie Cudzich, Emilii Litwie, Joachimowi Drab, Januszowi Radziakowi, Annie Gomółce, Annie Sowie, Sarze Mikulskiej, Wiktorii Witkowskiej, Angelice Kachniarz, Anecie Błoniarczyk, Karolinie Gomółce;
  • Paniom Elżbiecie Jasińskiej – Siemieniako i Ewelinie Janczura-Gazda – koordynatorkom akcji;
  • Wszystkim, którzy wspomogli Akcję „Serce-Sercu”, czyli mieszkańcom Piorunki i Berestu.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.


tekst i zdjęcia: Ewelina Janczura-Gazda