Bezpłatne wsparcie

Publikujemy informację, jaką otrzymaliśmy o bezpłatnym wsparciu:

Szanowni Państwo,

Od dnia 1 kwietnia 2020 r. Ministerstwo Zdrowia wprowadziło kompleksową zmianę podejścia do psychiatrii dziecięcej. Dzieci i młodzież mają być w pierwszej kolejności diagnozowane jak najbliżej miejsca zamieszkania. Psycholog i psychoterapeuta ma być dostępny w środowisku dziecka.

Zmiana modelu ma na celu stworzenie bardziej efektywnego systemu opieki dla dzieci i młodzieży. Poniżej prezentowana jest piramida obrazująca trzy poziomy referencyjności ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży:

U nas już działa!

Nowy model systemu ochrony zdrowia psychicznego
dzieci i młodzieży – OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krynicy-Zdroju,
ALFA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
33-380 Krynica-Zdrój, ul. Reymonta 21,

Świadczenia w ramach ofertyŚOPPiP są bezpłatne (w ramach NFZ) i kierowane do dzieci i młodzieży – do ukończenia 21 roku życia lub szkoły ponadpodstawowej.

W skład zespołu terapeutycznego ŚOPPiP wchodzi:
1) psycholog
2) psychoterapeuta
3) terapeuta środowiskowy

W ofercie znajdują się:

 • Porada psychologiczna diagnostyczna mająca na celu:
 • wykonanie pogłębionej diagnostyki osobowości

b) ocenę procesów poznawczych

c) ocenę innych dyspozycji psychicznych,

d) wykonanie niezbędnych konsultacji specjalistycznych,

e) ustalenie diagnozy psychologicznej i planu terapeutycznego;

 • Porada psychologiczna– porada stanowiąca element wdrożonego planu leczenia, obejmująca:

a) pomoc psychologiczną,

b) niezbędne dodatkowe i kontrolne badania psychologiczne;

 • Sesja psychoterapii indywidualnej.
 • Sesja psychoterapii rodzinnej.
 • Sesja psychoterapii grupowej.
 • Sesja wsparcia psychospołecznego– oddziaływanie psychospołeczne na jedną osobę lub w grupie
  od 2 do 6 osób, kierowane do świadczeniobiorców lub ich rodzin lub innych osób stanowiących oparcie społeczne świadczeniobiorcy;
 • Koordynacją pomocy, udzielanej przez różne instytucje (szkoła, OPS, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna itd.)  oraz wsparciem  dziecka
  i jego rodziny, w postaci wizyt zarówno domowych jak i w środowisku dziecka, zajmuje się terapeuta środowiskowy.
 • Wszystkie oddziaływania pomocowe (w tym: psychologiczne, psychoterapeutyczne)w postaci porady diagnostycznej, terapeutycznej lub psychologicznej mogą być udzielane w miejscu pobytu dziecka.

Ze względu na obecną sytuację zdrowotną i społeczną, porady psychologiczne i sesje psychoterapii mogą być realizowane w kontakcie bezpośrednim jak również udzielane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2020, poz. 456).

Bardzo prosimy o udostępnienie oferty rodzicom
i uczniom Państwa szkoły.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny:

koordynatorzy- terapeuci środowiskowi:  785 189 867, 783 228 625

Dane kontaktowe:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krynicy-Zdroju,
ALFA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
33-380 Krynica-Zdrój, ul. Reymonta 21,