„Był taki wrzesień. – Jest taki wrzesień…” – rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Dnia 03.09.2018 nastąpiła uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego. Młodzież Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Piorunce pod opieką nauczycieli udała się do kościoła na uroczystą Mszę świętą, którą jednocześnie rozpoczęto 3-dniowe rekolekcje, prowadzone przez rekolekcjonistę księdza Pawła z Tarnowa. Następnie ksiądz Kudroń i misjonarz, uczniowie, pedagodzy i rodzice wzięli udział w uroczystej akademii upamiętniającej rocznicę wybuchu II wojny światowej, a przygotowanej przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem pani mgr Urszuli Prusak i pani mgr Janiny Skawińskiej-Horowskiej. Po przedstawieniu głos zabrał dyrektor szkoły mgr inż. Tomasz Szczepanik, który powitał zebranych – w tym nowych uczniów, rozpoczynających naukę w naszej szkole, życząc wszystkim powodzenia w nowym roku szkolnym, a w szczególności uczniom klasy III gimnazjum i VIII szkoły podstawowej, którzy tego roku będą zdawać egzamin. Pan dyrektor zwrócił uwagę na bezpieczne poruszanie się w szkole, w drodze do i ze szkoły.

tekst: Danuta Nidecka, Anna Osuchowicz
zdjęcia: Marek Czysz

IMG_4006.jpg IMG_4005.jpg IMG_4004.jpg IMG_4003.jpg IMG_4002.jpg IMG_4001.jpg IMG_3996.jpg IMG_3993.jpg