Jak się ustrzec przed zachorowaniem

RODZICU I UCZNIU:

MYJ CZĘSTO RĘCE CIEPŁĄ WODĄ I MYDŁEM ORAZ OSŁANIAJ SIĘ PODCZAS KASZLU LUB KICHANIA – ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ MYCIA RĄK – WYDRUKUJ JĄ I UMIEŚĆ W POBLIŻU UMYWALKI;
NIE POSYŁAJ PRZEZIĘBIONYCH LUB CHORYCH DZIECI DO SZKOŁY LUB PRZEDSZKOLA;
JEŚLI NIE MIAŁEŚ KONTAKTU Z OSOBĄ CHORĄ I CZUJESZ SIĘ DOBRZE, NIE MA POWODU DO OBAW;
JEŚLI MIAŁEŚ KONTAKT Z OSOBĄ, KTÓRA WRÓCIŁA Z TERENÓW WYSTĘPOWANIA KORONAWIRUSA I MA OBJAWY GRYPOPODOBNE LUB SAM JE MASZ, POWIADOM STACJĘ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ LUB ODDZIAŁ ZAKAŹNY W SZPITALU;
JEŚLI JESTEŚ RODZICEM DZIECKA DO ÓSMEGO ROKU ŻYCIA, W PRZYPADKU NIEPRZEWIDZIANEGO ZAMKNIĘCIA PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY MOŻESZ OTRZYMAĆ ZASIŁEK OPIEKUŃCZY (art. 32 ust. 1 lit. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz. U. 2017, poz. 1368).
KONTAKT z SANEPiDem: Telefon alarmowy +48 692 238 655, +48 18 443 54 64