Konkurs z okazji Dnia św. Patryka

Z okazji Dnia Św. Patryka zapraszamy uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Piorunce do udziału w kolejnej edycji obchodów Dnia Św. Patryka.
Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody, a na wszystkich, którzy wezmą udział w konkursie -dyplomy!

Przebieg i zasady konkursu:
1.Konkurs pt. „IRLANDIA-zielona wyspa Św. Patryka” zostanie przeprowadzony w dwóch częściach.
a) KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS I-VIII
Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę plastyczną zgodną z tematem konkursu i przekazać
ją nauczycielowi plastyki. Technika wykonania pracy jest dowolna, płaska. Format pracy: A4. Każda praca powinna na odwrocie posiadać metryczkę tj. imię, nazwisko autora oraz klasę, do której uczęszcza uczeń. Prace plastyczne, oprócz udziału w konkursie, mogą także zostać nagrodzone ocenami z plastyki (w przypadku uczniów klasy VIII – pozytywną uwagą w dzienniku).

Termin składania prac plastycznych: do 17.03.2022r.

b) QUIZ DLA UCZNIÓW KLAS V-VIII
Konkurs odbędzie się 17.03.2022r.  Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 16.03.2022r. u nauczyciela języka angielskiego. Uczniowie mogą spodziewać się pytań dotyczących: świętego Patryka i symboli związanych z obchodami tego dnia, geografii Irlandii (główne rzeki, góry, miasta), atrakcje turystyczne Irlandii, muzyka i taniec Irlandii (np. znane zespoły, piosenkarze, nazwy tradycyjnych instrumentów), znani Irlandczycy(np. aktorzy, pisarze). Udział w konkursie wiedzy może zostać także nagrodzony ocenami z języka angielskiego.
Język: Konkurs prowadzony będzie w języku polskim w formie pisemnej.


Ogłoszenie wyników i odbiór nagród nastąpi 18.03.2022r. Zachęcamy dzieci i młodzież do ubrania się w ten dzień oraz dzień konkursu tzn. 17.03.2022 r. na zielono. 
Zapraszamy !

Organizatorzy:

p. Ewelina Janczura-Gazda

p. Anna Osuchowicz