Mieszkańcy Piorunki i Czyrnej mogą uzyskać dofinansowanie na komputer i Internet – krótki termin składania wniosków

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Szanowni Mieszkańcy Gminy Krynica-Zdrój

Gmina Krynica-Zdrój zamierza przystąpić do programu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.

Celem programu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych, zwiększenie cyberbezpieczeństwa oraz wyrównanie różnic terytorialnych w dostępie do sprzętu komputerowego. W ramach programu Cyfrowa Gmina, uruchomiony został projekt „Granty PPGR”, którego celem jest dostarczenie sprzętu oraz Internetu wśród dzieci i młodzieży z rodzin z terenów popegeerowskich przez JST.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

 • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
 • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
 • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Aby otrzymać wsparcie muszą zostać spełnione dwa warunki:

 • dziecko musi zamieszkiwać na terenie funkcjonowania zlikwidowanego Państwowego Gospodarstwa Rolnego;
 • krewny w linii prostej (np. ojciec dziadek, pradziadek, matka, babcia, prababcia) musiał zamieszkiwać tę miejscowość i pracować w zlikwidowanym PGR.

Lista miejscowości z Gminy Krynica-Zdrój, z których mieszkańcy uprawnieni są do otrzymania sprzętu została określona przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy KOWR w Krakowie:

 • Mochnaczka Niżna
 • Muszynka
 • Piorunka
 • Tylicz
 • Czyrna
 • Mochnaczka Wyżna

Wykorzystanie sprzętu przez dziecko podlegać będzie monitorowaniu przez okres dwóch lat od daty rozliczenia projektu.

W związku z tym w terminie od 26.10.2021 –  do 02.11.2021 r. w godzinach funkcjonowania Urzędu przyjmowane będą oświadczenia od osób chętnych na uzyskanie wsparcia w postaci sprzętu komputerowego.

Oświadczenie wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Krynicy-Zdroju, ul. I. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój na Dzienniku Podawczym w godzinach funkcjonowania Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do 2 listopada 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu, dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane).

Młodzież ucząca się w szkołach średnich, która ukończyła 18 lat składa oświadczenie samodzielnie. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.

Ocena wniosków o przyznanie grantów będzie dokonywana przez Komisję Przyznającą Granty. Formularze oświadczeń oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępne są w Urzędzie Gminy w Krynicy-Zdroju lub można je pobrać ze strony – poniżej.

Wszelkie szczegółowe informacje na temat programu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Zapraszamy do udziału w programie i składanie wniosków przez uprawnione osoby.