„Nie pal przy mnie, proszę”.

Uczniowie klas I i II Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego brali aktywny udział w programie profilaktycznym pt. „Nie pal przy mnie, proszę”. Program jest realizowany z inicjatywy Państwowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Nowym Sączu. Dzieci brały udział w cyklu 5 zajęć warsztatowych prowadzonych przez pedagoga szkolnego: Elżbietę Jasińską- Siemieniako przy współpracy z panią Krystyną Szkwarła, Anną Osuchowicz oraz Janiną Skawińską-Horowską. Realizacja zajęć opierała się na stosowaniu metod aktywizujących dostosowanych do wieku dzieci.

Celem programu jest:

  • uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia;
  • kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie;
  • uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia;
  • uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.

Podsumowaniem programu profilaktycznego było przeprowadzenie Szkolnego Konkursu Plastycznego pt. „Palenie szkodzi”. Uczniowie w grupach wykonywali plakaty dotyczące profilaktyki zdrowia. Następnie członkowie Komisji Konkursowej dokonali oceny prac plastycznych uczniów.

Skład Komisji Konkursowej:

  1. Elżbieta Jasińska- Siemieniako
  2. Krystyna Szkwarła
  3. Karolina Święs
  4. Ewelina Janczura-Gazda

Oto nasi laureaci konkursu:

I miejsce: Wojciech Urbaś i Gabriel Szczepanik

II miejsce: Maja Kieblesz, Piotr Borzęcki i Michał Ogorzały

III miejsce: Iwona Stasik i Julia Stasik

Wyróżnienia:

Emilia Tokarczyk, Gabriel Kachniarz, Bartłomiej Samek, Dawid Suflita.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.