Rekrutacja do przedszkola

Od 27.02.2024 do 15.03.2024 jest prowadzony nabór wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Termin postępowania uzupełniającego to 22.04.2024 do 30.04.2024

Dokumenty do pobrania w sekretariacie szkoły.