Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Nowy rok szkolny 2023/2024 rozpoczął się 4 września 2023 roku uroczystą akademią przygotowaną przez uczniów naszej szkoły pod czujnym okiem p. Danuty Nideckiej. Był to dzień wyjątkowy, ponieważ powitaliśmy nowego dyrektora szkoły, którym została p. mgr Angelika Stoińska. Na tym wyjątkowym wydarzeniu zjawili się zaproszeni goście: Piotr Ryba- burmistrz Krynicy- Zdroju, Beata Oleksy- przewodnicząca Komisji Kultury, Edukacji, Zdrowia, Sportu i Turystyki, oraz Irena Weber- Grelecka- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krynicy- Zdroju, a także rodzice.

Pani dyrektor w swojej przemowie życzyła wszystkim cierpliwości, spokoju i wielu sukcesów. Na koniec przytoczyła słowa Phila Bosmansa: “Bogactwem człowieka są uśmiech, przyjazny gest, dobre słowo.” Pani dyrektor życzymy wielu sukcesów zawodowych.

W tym dniu pragniemy podziękować za wieloletnią pracę
p. mgr inż. Tomaszowi Szczepanikowi, który sprawował funkcję dyrektora naszej szkoły od 2017 roku.