Spotkanie z radnym

14 grudnia na lekcji wiedzy o społeczeństwie w klasie 8 odbyło się spotkanie z Panem Tomaszem Szczepanikiem, który jest nie tylko naszym Dyrektorem i nauczycielem informatyki, ale również aktywnym radnym Rady Miejskiej w Gorlicach. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się, jak zostać radnym oraz na czym polega praca radnego na terenie gminy miejskiej. Pan Dyrektor odpowiedział na wszystkie pytania i poinformował uczniów o wykonanych inwestycjach na teranie Miasta Gorlice oraz o tym, co władze miasta mają do zaoferowania młodzieży dla zagospodarowania ich czasu wolnego. Ósmoklasiści mogli w ten sposób zaobserwować wpływ obywatela na życie publiczne i miejmy nadzieję, że przykład Pana Dyrektora zainspiruje ich do aktywnych postaw w życiu społecznym.