Śródroczne zebranie z rodzicami

Serdecznie zapraszam rodziców na zebranie, które odbędzie się 15 listopada (czwartek) o godz. 16:00.

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Zbigniewa Wodeckiego w Piorunce
Tomasz Szczepanik