Szkolne Przygody Gangu Słodziaków

“Szkolne Przygody Gangu Słodziaków” to konkurs dla klas I-III szkół podstawowych. Jego celem jest budowanie nawyku codziennego czytania i wspieranie pasji do czytelnictwa wśród najmłodszych, a także rozwój świadomości i wrażliwości ekologicznej dzieci.
Centralnym elementem dekoracji konkursowej było w tym roku Magiczne Drzewo Słodziaków – zinterpretowane dowolnie przez nieograniczoną wyobraźnię dzieci. – mogła nim być praca plastyczna wykonana z elementów nadających się do recyklingu, a nawet własnoręcznie posadzone prawdziwe drzewko. Uczniowie klasy I i III wraz z wychowawczyniami Janiną Skawińską – Horowską i Anną Osuchowicz przygotowali gazetki tematyczne oraz własnoręcznie posadzili sosny na terenie szkoły. Klasa I posadziła sosnę „Maję”, a klasa III sosnę „Alex”. W szkole przeprowadzony został „Dzień Głośnego Czytania”. Uczniowie klasy VIII czytali młodszym kolegom Przygody Gangu Słodziaków. Mamy nadzieję, że Magiczne Drzewo Słodziaków zainspiruje dzieci do dbania o najbliższe otoczenie i uwrażliwi na rolę drzew w środowisku.

Tekst i zdjęcia: Anna Osuchowicz