Wiemy co wisi w powietrzu w Piorunce

Dziś 22 września 2022 roku na budynku szkoły został zainstalowany czujnik jakości powietrza.

Czujnik wskazuje kolorem jakość powietrza oraz wyświetla informację szczegółową o zawartości . Kolor zielony wskazuje bardzo dobrą i dobrą jakość powietrza, kolor żółty informuje o powietrzu zanieczyszczonym a kolor czerwony alarmuje, że powietrze jest mocno zanieczyszczone.

Czujnik pozwoli mieszkańcom Piorunki monitorować stan powietrza, którym oddychają.

Dane z czujnika można śledzić na stronie: esa.nask.pl

Ponadto w szkole uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach profilaktycznych dotyczących jakości powietrza i tego co my możemy zrobić, aby poprawić stan naszego powietrza, bo od jego jakości zależy jakość naszego życia. Powietrze bezpośrednio ma wpływ na nasz organizm, gdyż nim właśnie oddychamy. Zajęcia poprowadzą pani mgr Anna Osuchowicz i pani mgr Krystyna Szkwarła.