Wycieczka do kopalni soli

Dnia 26.10.2022 r. uczniowie klas I-IV uczestniczyli w wycieczce do Kopalni Soli w Bochni. Celem wycieczki było  poznanie postaw i wartości patriotycznych, tradycji narodowych oraz religijnych w oparciu o bogate dziedzictwo historyczne i przyrodnicze kopalni, połączone z nowoczesnymi technologiami. Uczniowie zwiedzili również Rynek w Bochni, a po obiedzie mieli możliwość zakupu pamiątek. Opiekunami byli wychowawcy klas oraz pani Anna Ogorzały.