Zapisy do przedszkola i klasy pierwszej na rok 2022/2023

Publikujemy informacje dotyczące zapisu do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023 do Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Piorunce.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie zgodnie z terminami ustalonymi w Zarządzeniu Burmistrza Krynicy-Zdroju.

Jeśli dziecko już uczęszcza do oddziału przedszkolnego i rodzice tego dziecka chcą kontynuować wychowanie przedszkolne, muszą złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (do pobrania tutaj) najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji.

Sprawdź harmonogram rekrutacji.

Wszystkie dokumenty znajdują się do pobrania poniżej:

do oddziału przedszkolnego:

wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

do klasy I:

karta zgłoszenia ucznia do klasy pierwszej

regulamin rekrutacji

harmonogram rekrutacji

Informuję, że do klasy I mogą być przyjęte dzieci, które w roku 2022 kończą:

  • siedem lat (rocznik 2015) lub
  • sześć lat (rocznik 2016) pod warunkiem, że dziecko w roku 2021/2022 uczęszczało do przedszkola albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

W razie wątpliwości lub zapytań prosimy o kontakt ze szkołą dostępny tutaj.

Z zaproszeniem Dyrektor Szkoły
Tomasz Szczepanik