Zapisy do przedszkola i klasy pierwszej na rok 2023/2024

Publikujemy informacje dotyczące zapisu do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024 do Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Piorunce.

Planujemy od nowego roku szkolnego otworzyć dodatkowy oddział przedszkolny, dzięki czemu rodzice będą mieć wybór zapisać dziecko na 5 lub na 8 godzin w zależności od potrzeb.

Dokumenty można pobrać i złożyć w sekretariacie zgodnie z terminami ustalonymi w Zarządzeniu Burmistrza Krynicy-Zdroju (od 27 lutego 2023 r. od godz. 8.00 do 17 marca 2023 r. do godz. 15.00). Szczegóły w harmonogramie rekrutacji.

Jeśli dziecko już uczęszcza do oddziału przedszkolnego i rodzice tego dziecka chcą kontynuować wychowanie przedszkolne, muszą złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (do pobrania tutaj) najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji.

Wszystkie dokumenty znajdują się do pobrania poniżej:

do oddziału przedszkolnego:

wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

do klasy I:

karta zgłoszenia ucznia do klasy pierwszej

regulamin rekrutacji

harmonogram rekrutacji

Informuję, że do klasy I mogą być przyjęte dzieci, które w roku 2023 kończą:

  • siedem lat (rocznik 2016) lub
  • sześć lat (rocznik 2015) pod warunkiem, że dziecko w roku 2022/2023 uczęszczało do przedszkola albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Natomiast do przedszkola może zostać przyjęte dziecko, które ukończy na dzień 1 września 2023 roku 3 lata (lub 2,5 roku, jeśli są wolne miejsca).

W razie wątpliwości lub zapytań prosimy o kontakt ze szkołą dostępny tutaj.

Z zaproszeniem Dyrektor Szkoły
Tomasz Szczepanik