Zdalne lekcje w szkole

W związku z zawieszeniem zajęć, wprowadzam w szkole zdalne nauczanie. Z rodzicami będą kontaktować się wychowawcy, którzy przekażą dane do konta ucznia platformy zdanego nauczania. Proszę o pomoc w pierwszym zalogowaniu się uczniom, zgodnie z instrukcją od wychowawców. Będziemy korzystać z platformy Classroom umożliwiającej udostępnianie atrakcyjnych materiałów i zadań oraz sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów oraz platformy Meet pozwalającej na komunikację z uczniami na żywo.

Tomasz Szczepanik
Dyrektor Szkoły