Żyj zdrowo

W listopadzie bieżącego roku szkolnego został przeprowadzony przez panią pedagog Elżbietę Jasińską – Siemieniako program profilaktyczny pt.”Żyj zdrowo” wśród uczniów kl. III Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Piorunce. Uczestnikom programu bardzo podobały się zajęcia, chętnie wykonywali zaproponowane ćwiczenia. Adresaci programu posiadają dużo informacji na temat zdrowego sposobu życia. Wiedzą jakie produkty należy spożywać, a jakich należy unikać. Potrafią też wymienić i scharakteryzować czynniki mające pośredni oraz bezpośredni wpływ na zdrowie. Przyznają jednak, że pomimo posiadania takich informacji, nie zawsze się do nich stosują. Po zrealizowaniu zajęć wspólnie z wychowawcą, panią Anną Osuchowicz przeprowadziłyśmy zajęcia praktyczne, podczas których uczniowie wykonywali samodzielnie sałatkę owocową oraz świeże soki.

tekst:  Elżbieta Jasińska – Siemieniako
zdjęcia: Elżbieta Jasińska – Siemieniako, Anna Osuchowicz