Kto przeszedł eliminacje w kategorii muzyka 2022?

Jurorzy w tym roku wysłuchali 49 wykonań. W poszczególnych grupach wiekowych dopuszczono do oceny przez jury:

grupa I (klasy I-IV szkoły podstawowej) 12 nagrań

grupa II (klasy V-VIII szkoły podstawowej) 24 nagrania

grupa III (szkoła ponadpodstawowa) 13 nagrań

Do II etapu zostali zakwalifikowani (według kolejności alfabetycznej):

grupa I:

Wojciech Grubka
Wiktoria Nawalaniec – Siekierczyna
Blanka Nowak
Lena Nowak – Konina
Marlena Wardęga – Siekierczyna

grupa II:

Wojciech Faron – Powroźnik
Amelia Florczak – Bielcza
Jakub Hyrc – Szczawa
Julia Jurek – Piorunka
Maja Migda – Kraków
Zespół ze Szkoły Muzycznej w Rzeszowie

grupa III:

Kornelia Czerwiec – Kraków
Julia Gabryel – Oświęcim
Dobrawa Tomasik – Gorlice
Grupa Muzyczna z VI LO w Krakowie
Wiktoria Ziobrowska – Gorlice

Gratulujemy kwalifikacji.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do czwartku do godz. 12:00 drogą mailową wraz z nagraniem podkładu, które należy wysłać na adres sp.piorunka@edukrynica.pl. W przypadku braku potwierdzenia lub odmowy udziału w II etapie, będziemy zapraszać kolejnych uczestników według ilości przyznanych punktów.

Przesłuchania rozpoczną się o godz. 9:00 dla grupy III, 10:00 dla gr. II i 11:00 dla gr. I. Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród i koncert laureatów rozpocznie się o godzinie 13:00. Prosimy o przybycie najpóźniej na 20 minut przed rozpoczęciem przesłuchań dla swojej grupy.