“Aktywna Wiosna”

Statystyka Aktywnej Wiosny za kwiecień :

I miejsce- Witkowska Gabriela- 135,95 km.
II m. – Ochwat Anna- 64,95 km.
IIIm. – Wincenciak Ksawery – 62,53 km.

IVm – Lasz Nikola – 44,02 km.
Vm. – Biskup Kamil – 42,40 km.
VIm – Samek Hubert – 40,50 km. 
VIIm – Ochwat Mateusz- 39,20 km.
 organizacja : Marek Czysz.