Tydzień ulgi

Podjąłem decyzję, że nasza szkoła przystępuje do programu “Tydzień ulgi”, którego pomysłodawcami są pracownicy Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. “Pandemia i społeczna izolacja to szczególnie trudny czas dla uczniów i uczennic szkół podstawowych i średnich. “Dlatego zwracamy się z gorącą prośbą do dyrektorów i dyrektorek, nauczycieli i nauczycielek – podarujmy młodzieży tydzień bez sprawdzianów i zadań domowych. Wszystko to po to, aby obniżyć stres towarzyszący dzieciom na co dzień i zadbać o dobrostan psychiczny uczniów, uczennic, nauczycieli i nauczycielek” – wyjaśnia prof. Aleksandra Gruszka -Gosiewska, zastępczyni dyrektora Instytutu Psychologii UJ.

tekst: Tomasz Szczepanik