Konkurs na świąteczny wystrój klas

W grudniu 2017 r. został zorganizowany konkurs na świąteczny wystrój klasy.

Dnia 21 grudnia 2017 r. komisja w składzie:

  1. Sylwia Tokarczyk
  2. Ewa Wilk
  3. Barbara Przanowska
  4. Alicja Czajka
  5. Elżbieta Jasińska – Siemieniako
  6. Ewelina Janczura – Gazda

dokonała oceny ,świątecznego wystroju klas, przyznając punkty w skali od 1 do 6 w pięciu kategoriach. Klasy uzyskały następującą ilość punktów:

klasa I – 149

klasa IV – 141

klasa VII – 148

klasa II A – gim. – 158

klasa II B – gim.– 173

klasa III – gim. – 173

otrzymując odpowiednio :

Miejsce I – klasa III oraz II B – gim.

Miejsce II – klasa II A – gim.

Wyróżnienie – klasa I

Dyrektor szkoły mgr inż. Tomasz Szczepanik wręczył zwycięskim klasom nagrody.

tekst: Danuta Nidecka, Anna Osuchowicz