NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

W tym roku szkolnym, nasza szkoła przystąpiła do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,  którego głównym celem jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program był realizowany od września do grudnia 2020. Dzięki temu otrzymaliśmy dotację w wysokości 3100zł na zakup książek. Do biblioteki trafiło ponad 153 nowych pozycji, z czego 43% stanowią lektury szkolne.  Uczniowie już w tamtym roku szkolnym pisali propozycje książek, które chcieliby przeczytać i które powinny trafić do szkolnej biblioteki. Większość marzeń udało się zrealizować. Po licznych konsultacjach zakupiono nowości. Można je już wypożyczać w bibliotece.

 W związku z realizacją programu nasza szkoła prowadziła różne akcje promujące czytelnictwo:

– Akcja ,,Podaruj książkę bibliotece szkolnej”.

– Spotkania „booktalking” dla uczniów klas VI – VIII

– Dzień Głośnego Czytania kl. I – II

– Udział w projekcie ,, Mała książka – wielki człowiek”

– Udział w programie ,, Czytanie ma moc”:

– Konkurs plastyczny na okładkę dowolnej świątecznej

baśni dla klas I- IV

– Konkurs czytelniczy dla klas IV – VI. Wiersze Juliana

Tuwima.

– Konkurs dla klas VII – VIII . Wykonanie makiety

Obozu koncentracyjnego techniką komputerową.

– Konkurs na najciekawszą grę planszową ze znanej

bajki – klasa VI

– Teatrzyk kamishibai organizowany przez Bibliotekę

Publiczną w Krynicy – Zdroju pt. „Mój przyjaciel

Kemushi” – dla klas I – II

– Teatrzyk kamishibai organizowany przez Bibliotekę

Publiczną w Krynicy – Zdroju pt. „Trzeba będzie” – klasy IV- VI.

Ponadto każda klasa brała udział w projekcie czytelniczym:

KLASA I

„Jestem już czytelnikiem” – uroczystość pasowania na czytelników

,,W świecie bajek” – wystawa prac plastycznych ,,Królewna Lenka i awantura o skarb”

KLASA II

,,W świecie bajek” – wystawa prac plastycznych ulubionych bajek

,,Motyw fantastyczny w utworach literackich” -,,Magiczne drzewo. Czerwone   Krzesło” – wystawa prac plastycznych

KLASA IV

„Magiczny świat Narnii ” – wystawa prac plastycznych, list do kolegi/koleżanki

KLASA V

,,Odkrywamy świat komiksów” –tworzenie komiksów

KLASA VI –

,,Motyw fantastyczny w utworach literackich” – na podstawie powieści „Hobbit” „Władca Pierścieni”, „Harry Potter” – tworzenie lapbooków

 KLASA VII- VIII

„Czytam sobie, czytam Tobie” – akcja czytelnicza dla młodszych kolegów i koleżanek

,,A może by tak powieść wojenna?” – na podstawie utworów :,,Chłopiec w pasiastej

piżamie”, ,,Chłopiec na szczycie góry”, ,,Zostań, a potem walcz”- konkurs na wykonanie makiety obozu koncentracyjnego techniką komputerową.

            Przygotowanie recenzji w formie plakatu 2 powieści: ,,Chłopiec w pasiastej piżamie”, ,,Chłopiec na szczycie góry”

Nagranie filmiku z recenzją utworu „Zostań, a potem walcz”

Tekst i zdjęcia: Krystyna Szkwarła