Rekrutacja – oferta ZSP Krynica-Zdrój

Drodzy Rodzice!

Droga Młodzieży klas 8 szkoły podstawowej!

Już niedługo dopełni się czas nauki w szkole podstawowej i po zdaniu egzaminu ósmoklasisty nadejdzie moment wyboru wymarzonej szkoły ponadpodstawowej. Zdajemy sobie sprawę, jak bardzo ważny jest
ten wybór, ale i jednocześnie trudny. Pozwólcie więc, że po krótce Wam się przedstawimy ?

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju to Szkoła z ponad 95-letnią tradycją, na miarę XXI wieku. Młodzieży ambitnej, pragnącej poszerzać swoją wiedzę i rozwijać umiejętności, gwarantuje uzyskanie najlepszych wyników na egzaminie maturalnym oraz egzaminie z kwalifikacji w zawodzie. Wszystko dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej, która jednocześnie kształtuje osobowość młodego człowieka w drodze do dorosłości poprzez wskazanie najistotniejszych wartości, jakie powinny cechować każdego z nas. Szkoła jest piękna, nowa, bardzo dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne. Dysponuje nowoczesnymi pracowniami przedmiotowymi, czytelnią multimedialną
oraz nowoczesną salą sportową z zapleczem. Ciągle jednak Szkoła się zmienia i rozwija, szukając sposobów, by inwestując w budynek i jego wyposażenie, stwarzać młodym jak najlepsze warunki do nauki oraz budować atmosferę, w której każdy będzie się czuł dobrze.

Naszymi atutami są między innymi:

 • kierunki kształcenia dostosowane do potrzeb edukacyjnych młodzieży oraz lokalnego rynku pracy,
 • wykwalifikowana kadra pedagogiczna z dużym doświadczeniem pedagogicznym,
 • opieka szkolnego pedagoga i opieka pielęgniarska nad młodzieżą, sklepik szkolny,
 • bardzo dobra baza dydaktyczna: pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, nowoczesna biblioteka funkcjonująca jako centrum multimedialne, pracownie przedmiotów ogólnokształcących
  i zawodowych,
 • praktyki zawodowe w firmach o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • członkostwo w Małopolskiej Izbie Hotelarskiej, Polskim Zrzeszeniu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych, Nowosądeckiej Izbie Turystycznej i Krynickiej Organizacji Turystycznej,
 • liczne projekty, wyrównujące braki w wiadomościach i umiejętnościach uczniów oraz rozwijające zainteresowania przedmiotowe,
 • uczestnictwo w licznych projektach edukacyjnych, m. in. w „Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej” czy w projekcie „Erasmus+”,
 • możliwość szerokiej działalności charytatywnej w Szkolnym Kole Caritas oraz w Kole Wolontariatu przy Stowarzyszeniu „Sursum Corda”,
 • patronat uczelni wyższych: PWSZ w Nowym Sączu oraz Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu,
 • Srebrne i Brązowe Tarcze dla najlepszych techników w Polsce w rankingu „Perspektyw” (2020, 2019, 2018, 2016, 2015),
 • liczne certyfikaty i znaki jakości: „Bezpieczna Szkoła”, „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”, „Wiarygodna Szkoła”, „Start do Kariery”,
 • szeroki wachlarz kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych dla uczniów,
 • postawa aktywności i wrażliwości na potrzeby otoczenia,
 • ciekawe wycieczki przedmiotowe i projekty edukacyjne realizowane w szkole.

Drodzy Młodzi Przyjaciele! Taką właśnie Szkołę chcemy budować z Wami i dla Was!

Z radością pragniemy Wam przekazać, że w roku szkolnym 2021/2022 nasza Szkoła oferuje możliwość kształcenia się w 4-letnim Liceum oraz 5-letnim Technikum w następujących kierunkach:

L. P.KierunekPrzedmioty rozszerzone
1.Liceum matematyczno-geograficzne (nowość!)matematykageografiajęzyk angielski
2.Liceum Psychologicznebiologiajęzyk polskijęzyk angielski
3.Liceum medyczno-ratowniczebiologiachemiajęzyk angielski
4.Technikum Ekonomicznematematyka
5.Technikum Informatycznematematyka
6.Technikum Budowlanematematyka
7.Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznychjęzyk angielski
8.Technikum Hotelarskiejęzyk angielski
9.Technikum Logistyczne (nowość!)matematyka

Mamy świadomość, że wybór szkoły ponadpodstawowej nie jest łatwy, dlatego wychodząc naprzeciw tym dylematom pragniemy Was zaprosić na DNI OTWARTE 2021, które odbywać się będą stacjonarnie w budynku naszej Szkoły, lecz przy zachowaniu wszelkich rygorów sanitarnych!

Zapraszamy więc Was w odwiedziny w grupach maksymalnie 5-6-osobowych mając obowiązkowo zasłonięte usta i nos, po wcześniejszym wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego, który znajduje się na stronie internetowej Szkoły pod adresem www.krynica.szkola.pl/zsp/rekrutacja.

Czekamy na Was w następującym terminie:

 • 12.04.2021 r. – godz. 16:00 (7 osób)

W czasie wizyty w szkole będziecie mogli zapoznać się z aktualną ofertą edukacyjną, porozmawiać z nauczycielami i młodzieżą, poznać specyfikę nauki na konkretnym kierunku kształcenia, zwiedzić budynek szkoły, klasopracownie oraz poczuć niepowtarzalną atmosferę, jaka panuje w naszej Szkole.

Wierzymy, że Dni Otwarte będą czasem niezwykle owocnym i pomogą Wam i Waszym Rodzicom podjąć właściwą decyzję odnośnie wyboru szkoły ponadpodstawowej. Będzie nam niezmiernie miło, jeśli tym wyborem będzie Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju!

Zachęcamy Was również do śledzenia nas w social-mediach – zwłaszcza na Facebook’u, gdzie prawie każdego dnia pojawiają się nowe posty, w których pokazujemy codzienne życie i działalność naszej Szkoły, a także dzielimy się radościami związanymi z sukcesami naszych uczniów!

Odwiedźcie także naszą stronę internetową www.krynica.szkola.pl, gdzie znajdziecie wszelkie potrzebne informacje dotyczące naszej Szkoły!

Mamy nadzieję, że nasza oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/2022 okaże się dla Was niezwykle ciekawa i po osobistym spotkaniu w ramach Dni Otwartych oraz w świecie wirtualnym będziemy mogli już od września 2021 roku spotykać się każdego dnia w murach naszej Szkoły. Zapraszamy Was, abyście stali się cząstką naszej szkolnej rodziny!

Czekamy właśnie na Ciebie ?

Z pozdrowieniami –
Maria Aleksander-Pisz
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju