„Niezwykła jest historia Twoja Szkoło…” – rozpoczęcie roku szkolnego i przedszkolnego 2019/2020

Dnia 02.09.2019 nastąpiła uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego połączona z uroczystym poświęceniem i otwarciem oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Piorunce. Uroczystości rozpoczęliśmy od Mszy Świętej odprawionej przez Księdza Rekolekcjonistę. Następnie cała społeczność szkolna wraz zaproszonymi gośćmi wzięła udział w inauguracji roku szkolnego i przedszkolnego. Wśród gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością znaleźli się: Burmistrz Krynicy-Zdroju Pan Piotr Ryba oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Krynicy-Zdroju Pani Irena Weber-Grelecka, przewodnicząca Komisji Kultury, Edukacji, Zdrowia, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej Krynicy-Zdroju Pani Beata Oleksy, Dyrektor Delegatury w Nowym Sączu Kuratorium Oświaty w Krakowie Pan Dariusz Leśniak, ksiądz proboszcz Ryszard Kudroń wraz z Księdzem Rekolekcjonistą, Pani Urszula Prusak radna Rady Miejskiej Krynicy-Zdroju i sołtys wsi Piorunka oraz Pani Ewelina Dudczak, sołtys wsi Czyrna. Nie zabrakło rodziców, którzy przyprowadzili swoje najmłodsze pociechy uczęszczające od tego roku do oddziału przedszkolnego. Dyrektor Szkoły Pan Tomasz Szczepanik wyraził głębokie podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do remontu szkoły i przygotowania pomieszczeń przeznaczonych na oddział przedszkolny. W szczególności, podziękował rodzicom i mieszkańcom Piorunki za osobistą pracę oraz wkład finansowy. Uczniowie szkoły pod kierunkiem Pani Anny Osuchowicz i Janiny Skawińskiej-Horowskiej przywitali przedszkolaków oraz uczniów rozpoczynających naukę w naszej szkole z klas I, IV, VII przedstawieniem artystycznym, którego hasło wiodące zostało zaczerpnięte z hymnu naszej szkoły: “Niezwykła jest historia Twoja Szkoło, od kilku lat piszemy ją na nowo …” Na koniec przedszkolaki zaprowadzili nas do swojej sali, gdzie odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie oddziału przedszkolnego. Uczniom i przedszkolakom w dniu rozpoczęcia roku szkolnego życzymy, aby zdobywanie wiedzy stało się fascynującą przygodą na cały rok szkolny, a wszystkim nauczycielom życzymy satysfakcji w kreowaniu tej przygody!

tekst: Tomasz Szczepanik
zdjęcia: Marek Czysz