Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 i spotkanie z rodzicami dzieci przedszkolnych

Rok szkolny rozpocznie się 2 września o godz. 8:00 mszą świętą, a o godz. 9:00 odbędzie się uroczysta akademia, w której udział wezmą także dzieci przedszkolne.

Rodziców dzieci przedszkolnych zapraszam na spotkanie organizacyjne dotyczące funkcjonowania oddziału przedszkolnego w piątek 30 sierpnia o godz. 15:00 do sali nr 12 (sala oddziału przedszkolnego).

Proszę w pierwszy dzień o dowiezienie i odbiór uczniów we własnym zakresie. Szczegóły dotyczące rozkładu zajęć oraz dowozu do szkoły z Czyrnej, Berestu i Polan zostaną podane przez wychowawców na spotkaniu po akademii.

W tym roku w związku z renowacją Misji Świętych w parafii Czyrna – Piorunka w dniach 2, 3, 4 września odbędą się rekolekcje. 3 oraz 4 września będą wolne od zajęć dydaktycznych.