“Piękna Nasza Polska Cała”

Przedszkolaki meldują o wykonanym zadaniu nr 2 – zorganizowanie kącika „Piękna Nasza Polska Cała”, oraz zadania nr 4 „Zielona Niepodległa”- zasadzenie drzew na terenie szkoły.