Szkolny Festiwal im. Zbigniewa Wodeckiego

Zbliża się wielkimi krokami I Szkolny Festiwal im. Zbigniewa Wodeckiego pod patronatem honorowym Fundacji im. Zbigniewa Wodeckiego oraz Burmistrza Krynicy-Zdroju dra Dariusza Reśki. Jesteśmy pierwszą szkołą, której 14 czerwca zostanie nadane zaszczytne imię Zbigniewa Wodeckiego. Mając na względzie przykład życia i dorobek utalentowanego artysty oraz jego chęć wspierania młodych zdolnych ludzi, mamy zaszczyt zaprosić Państwa uczniów i wychowanków na festiwal, w którym młodzi ludzie będą mogli zaprezentować się w jednej z trzech kategorii:

muzyka: prezentacja dowolnej piosenki Zbigniewa Wodeckiego we własnej aranżacji, wyrażona śpiewem lub przy pomocy instrumentów muzycznych, solo lub w większej grupie (np. zespół);

teatr: krótka trwająca do 10 minut inscenizacja, recytacja lub choreografia do piosenki wyrażająca własną interpretację dowolnej piosenki Zbigniewa Wodeckiego solo lub w większej grupie (np. zespół);

sztuka (malarstwo, rysunek, grafika komputerowa): własna interpretacja dowolnej piosenki Zbigniewa Wodeckiego wyrażona obrazem – każda praca jednego autora, a jeden autor wykonuje tylko jedną pracę.

Uczestnikami mogą być uczniowie od klasy IV-VII szkoły podstawowej, klasy II-III oddziałów gimnazjalnych oraz wszystkich klas szkoły ponadgimnazjalnej.

Zgłoszenia uczestników festiwalu w kategorii muzyka i teatr przyjmowane są na karcie zgłoszeń osobiście lub listownie (po wypełnieniu i podpisaniu) albo pocztą elektroniczną (po wypełnieniu, podpisaniu i zeskanowaniu) do dnia 1 czerwca 2018 r. do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Piorunce, Piorunka 20, 33‑380 Krynica-Zdrój, e-mail: sp.piorunka@gmail.com.

Natomiast zgłoszenia w kategorii sztuka wraz z dostarczeniem pracy przyjmowane są na karcie zgłoszeń osobiście lub listownie (po wypełnieniu i podpisaniu) do dnia 7 czerwca 2018 r. do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Piorunce, Piorunka 20, 33‑380 Krynica-Zdrój.

Przesłuchania konkursowe i ocena prac odbędą się 13 czerwca 2018 r. (środa), od godz. 10.00 w Szkole Podstawowej w Piorunce, Piorunka 20, 33-380 Krynica-Zdrój.

Każdy z uczestników otrzyma upominek.

Laureaci I miejsca w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe lub pieniężne oraz zaprezentują swoją twórczość podczas koncertu nadania imienia Zbigniewa Wodeckiego Szkole Podstawowej w Piorunce,  który odbędzie się w dniu 14 czerwca 2018 r. o godz. 11:00 (czwartek) w Szkole Podstawowej w Piorunce.

Uprzejmie prosimy o przekazanie informacji o Festiwalu uczniom i podopiecznym w Państwa placówce i zachęcamy do wzięcia udziału w pierwszym takim przedsięwzięciu w Polsce.

Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszeń znajdują się w regulaminie, który stanowi załącznik do niniejszej wiadomości.

Patronat honorowy nad festiwalem objęli: Fundacja im. Zbigniewa Wodeckiego,  Burmistrz Krynicy-Zdroju dr Dariusz Reśko

Patronat medialny: TVP3 Kraków, Radio Kraków, MTV24.pl, Krynicka Organizacja Turystyczna

Organizator: Szkoła Podstawowa w Piorunce.

Współorganizator: Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju.

DO POBRANIA:

Regulamin Festiwalu

Karta zgłoszenia

Plakat